Penitentiaire Inrichtingen

Het Ministerie van Justitie, de Rijksgebouwendienst (nu Rijksvastgoedbedrijf) is hierbij de opdrachtgever. AddVoltage heeft voor diverse penitentiaire inrichtingen (PI’s) projecten in uitvoering en gerealiseerd. Onder andere de PI’s in Breda, Tilburg en Roermond.

Voor al deze projecten geldt dat AddVoltage de coördinatie en advieswerkzaamheden voor haar rekening heeft genomen. Dit alles conform de afspraken in de mantelovereenkomst met de Rijksgebouwendienst. De werkzaamheden hebben betrekking op het gehele proces van verkenningsfase t/m de opleveringsfase ten behoeve van de penitentiaire inrichtingen (PI’s).

De werkzaamheden hebben betrekking op:

  • Advies, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van diverse noodstroominstallaties voor penitentiaire inrichtingen (PI’s). De projecten zijn turnkey aanbesteed (DBM) inclusief bouwkundige, civiele en werktuigkundige werkzaamheden.