Diensten

Bij het adviseren van hoog-, midden- en laagspanningsinstallaties heeft AddVoltage haar dienstverlening opgedeeld in 3 hoofdgebieden:

Studie & Advies

Hierin staan de technische mogelijkheden centraal ten aanzien van het beleid en bedrijfsvoering van de opdrachtgever. De haalbaarheid van de wensen van u als opdrachtgever worden hierbij afgezet tegen duurzaamheid en ook het kostenaspect wordt in deze fase getoetst.  Lees meer

Engineering

Als de contouren van het project zichtbaar zijn en de voorwaarden zoals financiële en praktische haalbaarheid duidelijk zijn, dan kan het programma van eisen in overleg met u worden opgesteld.  Lees meer

Projectmanagement

Onder andere de technische input, de begeleidingswijze, de mate van advisering en de projectorganisatie zijn hier van cruciaal belang. Essentiële factoren hierbij zijn: planning, een overnameplan, VGM plan, bedrijfsvoering, budgetten, Arbowetgeving en samenwerking en overleg met verschillende partijen.  Lees meer