Engineering

De start van de engineeringsfase betreft het opstellen van een programma van eisen. Dat doen we in samenspraak met u als opdrachtgever. Dit vormt de basis voor het ontwerp en bestek.

De engineeringfase omvat de volgende werkzaamheden:

  • Ontwerpen van nieuwe- en uitbreidingen van bestaande elektrische installaties. Met name voor installaties met een groot aansluitvermogen.
  • Opstellen van netberekeningen.
  • Opstellen van een functioneel ontwerp.
  • Vervaardigen van specificaties ten aanzien van systeem- en materiaalkeuze.
  • Realiseren van een voorontwerp.
  • Opstellen van een definitief ontwerp.
  • Bestek maken aan de hand van de gegevens vanuit het definitief ontwerp.
  • Opstellen van een directiebegroting.
  • Begeleiding van het op de markt zetten van het bestek ten behoeve van aanbesteding.