Projectmanagement

AddVoltage organiseert het management en de begeleiding van uw projecten. Dit betreft projecten waarbij naast de elektrotechnische installaties en werkzaamheden, ook de vakgebieden bouwkunde, civiel en werktuigbouwkunde in het project worden meegenomen.

Op het vlak van projectmanagement onderscheiden we de volgende werkzaamheden:

  • Directievoering.
  • Projectleiding.
  • Uitvoeringsbegeleiding en -toezicht.
  • Ontwerpen VGM-plan vanuit de Arbowetgeving.
  • Begeleiding inbedrijfstelling installaties, bestaande uit FAT en SAT.
  • Opstellen opleveringsprotocol en rapportage.
  • Opstellen overnameplan, waarbij de continuering van de elektriciteitsvoorziening blijft gewaarborgd.
  • Check en advisering m.b.t. onderhoudscontracten voor bestaande en nieuwe installaties.
  • Controle revisie en bediening- en onderhoudsvoorschriften van de installaties.

Resultaat

Een goed functionerend en betrouwbaar systeem met noodstroomvoorzieningen waarin alle aspecten van de bedrijfsvoering zijn meegenomen.

Regelmatig onderhoud

Voor de installaties is het van groot belang om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig onderhoud aan de installaties te laten plegen. Stroomuitval heeft omvangrijke financiële en materiële schade tot gevolg en kan zelfs leiden tot levensbedreigende situaties.