Haga Ziekenhuis in Den Haag

Het Haga Ziekenhuis is op 1 juli 2004 ontstaan uit een fusie van Ziekenhuis Leyenburg en de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis. Deze laatste ontstond op haar beurt in 1993 uit een fusie van het Juliana Kinderziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis.

Het Haga Ziekenhuis is door de fusie het grootste ziekenhuis in de regio Haaglanden. Het beschikt over vrijwel alle specialismen en werkt op drie locaties en twee buitenpoliklinieken.

Voor de Locatie Leyweg heeft AddVoltage de volgende werkzaamheden verricht:

  • Opstellen functioneel ontwerp van de noodstroom besturingsinstallatie.
  • Engineering, uitvoeringsbegeleiding en in bedrijfstelling van de nieuwe 10 kV installatie in combinatie met noodstroomaggregaten. Overnameplan opgesteld waarbij de continuering van de elektriciteitsvoorziening blijft gewaarborgd. Zodat het ziekenhuis in bedrijf blijft bij stroomuitval.