Sanquin Bloedvoorziening-Amsterdam

Sanquin is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). 

Op grond van de Wet inzake bloedvoorziening is Sanquin als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor de behoefte aan bloed en bloedproducten.

Zonder de 330.000 donors in Nederland zou Sanquin haar levensreddende werk niet kunnen doen. Haar taak is om te zorgen dat al die onbaatzuchtige giften zo veilig en efficiënt mogelijk de patiënten ten goede komen. Die opdracht vergt een geoliede, technisch hoogwaardige en uiterst professionele organisatie bestaande uit circa 2500 medewerkers. Sanquin kent de volgende organisatie onderdelen: de Bloedbank, Plasma Products, Diagnostiek, Research & LabServices, Reagents,Tissues & Cells Sanquinnovate BV. 

Voor de volgende projecten verricht AddVoltage werkzaamheden;

  • Advieswerkzaamheden inzake uitbreiding stroomvoorzieningten behoeve van het project decentralisatie (nood) stroomvoorziening op het Sanquin terrein te Amsterdam in de ontwerpfase, aanbestedings- en uitvoeringsfase. 
  • Advies en engineeringwerkzaamheden t.b.v. opstellen van het Definitief ontwerp (DO) van de 10 kV/400V en noodstroominstallaties.
  • Advies en engineeringswerkzaamheden t.b.v. het opstellen van integrale kabelberekeningen van de 400V installaties.

Projectmanagement; advisering en check beheer- en onderhoudscontracten van de 10 kV/400V en noodstroominstallaties.