Cosun Beet Company

Cosun Beet Company ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Haar fabrieken voor de productie van suiker in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam behoren tot de modernste fabrieken van de wereld. Deze drie fabrieken verwerken de suikerbieten tot kristalsuiker gedurende de jaarlijkse bietencampagne van september tot eind januari. Het hoofdkantoor staat in Dinteloord.

Op het terrein van het hoofdkantoor in Dinteloord zijn diverse projecten gerealiseerd door AddVoltage. Een aantal is nog in uitvoering. De werkzaamheden betreffen:

  • Advies en overleg met de regionale netbeheerder t.b.v. het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting en het realiseren daardoor van een nieuw inkoopstation.
  • Advieswerkzaamheden, opstellen bestek en uitvoeringsbegeleiding van 3 projecten; Groengasopwekking, AWZI en Diksaptank t.b.v. 10 kV- 400V energievoorziening.
  • Advieswerkzaamheden, project-en uitvoeringsbegeleiding voor het aanpassen van hoog-en laagspanningsinstallaties t.b.v. bezinkvelden.
  • Advies, engineering en uitvoeringsbegeleiding 10 kV – 690 V en 400 V installaties t.b.v. Diffusietoren en Pulppersen.