Ministerie van Defensie – Vliegbasis Woensdrecht

Vliegbasis Woensdrecht is de Main Support Base van de Koninklijke Luchtmacht (Ministerie van Defensie). Op de vliegbasis zijn 2 onderdelen gevestigd. Die zorgen voor opleidingen, meteorologische ondersteuning, logistiek en onderhoud voor de gehele luchtmacht en Defensie. Naast lesvliegtuigen van de luchtmacht gebruiken de andere vliegbases en civiele medegebruikers de vliegbasis voor training en onderhoud.

Voor de vliegbasis zijn de volgende werkzaamheden door AddVoltage uitgevoerd en in uitvoering;

  • Advisering en uitvoeringsbegeleiding, afstemmen met de regionale netbeheerder voor het verzwaren van de netaansluiting op 10 kV niveau. Engineering voor het herstructureren en uitbreiden van het 10 kV distributienet. Overnameplan opgesteld waarbij de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening is gewaarborgd.
  • Netberekeningen en beveiligingsinstellingen zijn opgesteld vanaf de 10 kV installatie in het inkoopstation t/m de 400V hoofdverdelers en haar afnemers.