Tennet

Voor de Nederlandse netbeheerder Tennet bestaan de belangrijkste taken uit: het verzorgen van transportdiensten door het aanleggen en onderhouden van een robuust hoogspanningsnet. Het onderhouden van systeemdiensten door het evenwicht tussen vraag naar en aanbod van elektriciteit 24 uur per dag en 7 dagen per week te handhaven. Het faciliteren van een efficiënt functionerende, liquide en stabiele elektriciteitsmarkt.

  • AddVoltage heeft voor diverse projecten van Tennet door heel Nederland; de projectleiding geregeld voor primair, secundair, telecom en bouwkundige installaties voor het uitbreiden van 150 kV kabel- en transformatorvelden in 150 kV stations en de verbindingen. De transportvermogens zijn ca. 300 MW.