Cosun Beet Company in Puttershoek

HS aansluiting van Zonneweide naar fabriek Cosun Beet Company Puttershoek

Cosun Beet Company is de opdrachtgever van het nieuwe project Cosun Solar Park Puttershoek.

Het zonnepark Cosun Solar Park Puttershoek, dat uit 1 grote (8,9 MWp) en 6 kleinere zonneweides (2,1 MWp) bestaat, produceert na oplevering minimaal 20.000.000 kWh aan groene stroom per jaar voor Cosun Beet Company en de omgeving. Dat is, ter vergelijking, genoeg duurzame energie om 7.000 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien.

Na realisatie van het zonproject in Puttershoek wordt jaarlijks maar liefst 12.000.000 kg aan CO2 bespaard. Na de totstandkoming van de duurzame energiecentrale zal de suikerspecialiteitenfabriek in Puttershoek volledig energieneutraal draaien.

Daarnaast wordt een deel van de groene stroom aan het net geleverd.

Voor het project heeft AddVoltage t.b.v. de HS aansluiting van de grote zonneweide op de suikerspecialiteitenfabriek van Cosun Beet Company in Puttershoek, de volgende werkzaamheden verricht:

  • Overleg met de regionale netbeheerder inzake de HS-aansluiting van de Zonneweide op de fabrieksinstallaties van Cosun Beet Company in Puttershoek.
  • Engineeringswerkzaamheden; het opstellen van netberekeningen m.b.t. de bedrijfsvoering HS-installaties, vermogensbalans, stroombelasting, kortsluitstromen, kortsluitvastheid, selectiviteit en veiligheid- en bedrijfsaarding.
    Berekenen van o.a. kabels en schakelinstallaties.
  • Advies- en engineeringswerkzaamheden m.b.t. een multidisciplinair ontwerp uitgewerkt in het bestek. Het bestek/DO (definitief ontwerp) is opgesteld voor de aanbesteding waarin de werkzaamheden zijn beschreven voor de elektrotechnische- bouwkundige- en civiele installaties. Ook voorzieningen zijn hierin opgenomen van de HS-aansluiting van de Zonneweide geïntegreerd in een nieuw Cosun Beet Company HS-klantstation samen met een nieuwe HS-fabrieksaansluiting.